CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN (COPD)

1. Definitie

2. Een gezonde levensstijl volgen

3. De zes principes van het behoud van energie

4. De factoren die COPD verergeren

5. De houdingen die men moet aannemen om kortademigheid te verminderen

6. De invloed van de voeding